Ελλάδα: TherapieMonitor Multiple Myeloma refractory/relapsed 2017

Παρακαλώ επιλέξτε το σύνδεσμο με την επιθημητή γλώσσα καταγραφής / Please choose the link of your documentation language:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Από αυτή τη ιστοσελιδα φθάνετε στην Online-Kαταγραφή πατώντας στο σύνδεσμο.
Παρακαλώ δώστε το User-ID και το κωδικό σας όταν σας ζητηθεί.

Παρακαλώ καταχωρείστε τους ασθενείς με Πολλαπλού Μυέλωμα, οι οποίοι:

  •     είναι ανθεκτικοί ή έχουν τουλάχιστον μια υποτροπή
  •     νοσηλεύτηκαν στο ίδρυμα σας το 4.τρίμηνο του 2017

Η βάση δεδομένων είναι ανοιχτή από 08.01.2018 έως 31.01.2018.

Online-Καταγραφή Πολλαπλούν Μυέλωμα ανθεκτικό/υποτροπιάζον 2017 GR Τα κριτήρια ένταξης θα τα βρείτε στο αρχείο που σας στάληκε „Presentation Workflow TM iREAL 2017 GR.pdf“. Για τυχόν ερωτήσεις επικοινωνήστε με τη Country Manager Ms. Anessa Androbik. με E-mail : androbik@oncologyinformationservice.com

Eυχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας

Lenka Kellerman und O.I.s) Team

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ENGLISH:

You can access the online documentation from our web site by clicking on the link below.
Please document patients with Multiple Myeloma who:

  •     Are at least refractory or in 1st relapse
  •     Have been treated in your institution in the 4th quarter 2017

The database is opened from 08.01.2018 until 31.01.2018.

Click on the link below and log in with your User-ID and Password.

Online Documentation TherapieMonitor Multiple Myeloma refractory/relapsed 2017 GR-EN

For more information about the inclusion criteria please read the „Presentation Workflow TM iREAL 2017 GR-EN.pdf“ provided.

For further questions about the project please contact your country manager Ms. Anessa Androbik
by email: androbik[at]oncologyinformationservice.com

Thank you very much for your participation
Lenka Kellermann and the O.I.s) Team